یک کریدور جدید در آسیای مرکزی پیشنهاد شده است که چین، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان را به هم پیوند می‌دهد. امکان ایجاد این کریدور موضوع بحث در نشست اخیر شرکت های راه آهن کشورهای درگیر آسیای مرکزی شده است.

کریدور جدید آسیای مرکزی

یک کریدور جدید در آسیای مرکزی پیشنهاد شده است که چین، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان را به هم پیوند می‌دهد. امکان ایجاد این کریدور موضوع بحث در نشست اخیر شرکت های راه آهن کشورهای درگیر آسیای مرکزی شده است.

به نقل از راه‌آهن ازبکستان در رسانه‌های محلی: طرفین در مورد سازماندهی کریدور جدید چین – قرقیزستان – ازبکستان – افغانستان و ایجاد شرایط سود متقابل برای تردد کالا در طول کریدور و مهمتر از همه، معرفی تعرفه‌های رقابتی بحث کردند.

محموله در شهر Kashgar چین، در اولین مایل جاده‌ای به Osh در قرقیزستان، در کامیون بارگیری می‌شود. شرکت راه‌آهن توضیح داد که در اینجا این قطار در سراسر ازبکستان به هرات در افغانستان بارگیری می‌شود.

ایجادکریدورهای راه‌آهن در منطقه‌ی آسیای مرکزی امر جدیدی نیست. چندین پروژه در حال انجام است، مانند خط راه‌آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان (CKU) که اخیراً مسیری برای آن پیشنهاد شده است. با این حال، این کریدور شامل افغانستان نمی‌شود.

افغانستان یکی از کشورهای مورد توجه در طراحی جدول کشورهای آسیای میانه است. در حال حاضر نقشه‌ی راه برای تحقق راه آهن افغان که ازبکستان را به بنادر پاکستان متصل می کند، ترسیم شده است. این یکی از راه‌های بهبود دسترسی به بندر در کشورهای محصور در خشکی افغانستان و ازبکستان است.

همچنین مذاکراتی برای گسترش خط آهن خواف – هرات بین ایران و افغانستان به سمت چین انجام شده است. این ارتباط از هرات به مرز افغانستان و تاجیکستان گسترش می یابد و پس از عبور از تاجیکستان، از طریق قرقیزستان ادامه می یابد و از آنجا به چین متصل می شود.

همه این مسیرها از نقشه راه متفاوتی از چین – قرقیزستان – ازبکستان – افغانستان که اخیراً پیشنهاد شده است پیروی می کنند. قابل ذکر است که کریدورهای گفته شده مدت هاست که پیشنهاد شده‌اند. موانع کنونی تجارت بین چین و اروپا تمایل به استفاده از کریدورهای آسیای مرکزی را احیا کرده است، اما در عین حال به دلیل موانع جغرافیایی و کمبود امکانات مالی، ایجاد این کریدورها دشوار است.

منبع: railfreight.com

#سریرلجستیک#سریر_لجستیک_هوشمند_ایرانیان#سریر#حمل_و_نقل#لجستیک#ریل#حمل_ریلی
#sarirlogistic#sarirlogistics#logistics#logisticsmanagement#logisticscompany#logisticssolutions#railway#china#railway#freight#freightforwarding#railindustry

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا