مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به طیف وسیعی از اقدامات، از کمک‌های مالی گرفته تا اقدامات محیط زیستی، که کسب‌وکارها ممکن است انجام دهند، اشاره دارد. یکی از حوزه‌های فعالیت CSR، محیط زیست است.

مسئولیت اجتماعی یا CSR

در این پست به مبحث مسئولیت اجتماعی یا Corporate Social Responsibility پرداخته شده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به طیف وسیعی از اقدامات، از کمک‌های مالی گرفته تا اقدامات محیط زیستی، که کسب‌وکارها ممکن است انجام دهند، اشاره دارد. یکی از حوزه‌های فعالیت CSR، محیط زیست است. مسئولیت اجتماعی محیطی چیست؟ هدف CSR محیطی کاهش …

مسئولیت اجتماعی یا CSR Read More »