پایانه‌های بین‌وجهی

پایانه‌های بین‌وجهی (intermodal) مکان‌هایی هستند که کانتینرها سفر خود را از آن آغاز می‌کنند یا با سایر شیوه‌های حمل و نقلی جابجا می‌شوند. مکان و تجهیزات این پایانه‌ها بسته به شیوه‌ی حمل متفاوت است؛ این پایانه‌ها را می‌توان در مراکز شهری، بنادر و در مراکز حمل و نقل مشاهده کرد. چالش‌های حمل و نقل پایانه‌های …

پایانه‌های بین‌وجهی Read More »