فراخوان عمومی جهت شناسایی شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی(نوبت اول)

شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های نرم‌افزاری فعال و دارای سابقه فعالیت‌ و متخصص در زمینه‌ی حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، جهت بهره‌گیری آتی از خدمات این شرکت‌ها در زمینه‌ی ایجاد سامانه هوشمند یکپارچه مدیریت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، از طریق فراخوان عمومی اقدام …

فراخوان عمومی جهت شناسایی شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی(نوبت اول) Read More »