قرارداد سبز اتحادیه‌ی اروپا

صنعت حمل و نقل مسئول یک چهارم گازهای گلخانه ای منتشرشده‌ی اتحادیه اروپا است. راه آهن تنها روش حمل و نقلی است که می‌تواند به رشد اقتصادی دست یابد و در عین حال میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. هدف این است که اروپا تا سال ۲۰۵۰ به نخستین قاره‌ی climate-neutral (به معنای کاهش …

قرارداد سبز اتحادیه‌ی اروپا Read More »