مقایسه‌ی تن کیلومتر بار مرزی در چهار ماه نخست سال‌های 1400 و 1401

مقایسه‌ی تن کیلومتر بار مرزی

نمودار پیش رو، از بررسی ماهنامه‌ی آماری راه‌آهن، مربوط به چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ و همچنین، سالنامه‌ی آماری راه‌آهن ۱۴۰۰ به دست آمده است که میزان تن کیلومتر بار مرزی را نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار، تن کیلومتر بار مرزی پس از دو ماهه‌ی نخست روند کاهشی را تجربه کرده است. علاوه …

مقایسه‌ی تن کیلومتر بار مرزی Read More »