چشم انداز

سریر لجستیک مجموعه‌ای است نوآور در صنعت حمل‌ونقل که با جهت‌گیری در راستای بهینه‌سازی ارائه‌ی خدمات، بر مبنای استانداردهای جهانی حرکت می‌کند. این مجموعه با رویکردی نوین در پیاده‌سازی طرح‌های جسورانه و با از میان برداشتن موانع، گامی شگرف در تحول صنعت حمل‌‌ونقل بر خواهد داشت. سریر لجستیک با نگاهی توسعه‌محور در جهات عمودی و افقی و برخورداری از فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش به دنبال ایجاد ارتباط بین بازیگران صحنه‌ی لجستیک و جامعیت بخشیدن تمامی ارکان این حوزه است. بر همین اساس این مجموعه افق های آتی خود را طی سه سال آینده بشرح ذیل بیان می‌نماید:

  • اخذ ۱۵ درصد از سهم بازار کشور در حمل ریلی بار
  • صدور ۸۰۰۰۰ بارنامه‌ی جاده‌ای در سراسر کشور
  • برخورداری از ۱۲۰۰ دستگاه واگن باری عملیاتی
  • پیاده‌سازی سامانه‌ی جامع نرم‌افزاری در ۵ مجموعه
  • جذب ۳۰۰۰۰ کاربر فعال در سامانه‌ی نرم‌افزاری بازارگاه
  • ایجاد ۳ هاب لجستیکی در سراسر کشور
  • اجرای ۵ پروژه‌ی تخلیه و بارگیری مکانیزه
  • ساخت اسکله‌ی باری
اسکرول به بالا