مسئولیت اجتماعی سریر لجستیک

شرکت سریر لجستیک در راستای پاسخ به مسئولیت‌های اجتماعی خود، حمایت از دانشجویان فعال در حوزه‌ی لجستیک دانشگاه علم و صنعت را در دستور کار خود قرار داده است. لازم به ذکر است پس از پایان فرایند پژوهش شرکت سریر لجستیک در حقوق معنوی پژوهش، شریک است.

در راستای بهره‌مندی نظام‌مند از خرد جمعی و استفاده از همکاری دانشگاه‌ها به منظور ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه‌های صنعت و به منظور تحقق بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه، در خصوص اولویت‌بخشی به توسعه‌ی حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن، تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان و دانشکده‌های حمل و نقل و مرتبط با لجستیک منعقد می‌گردد.

اسکرول به بالا