سامانه حمل و نقل یکپارچه

لجستیک یک کل یکپارچه از مؤلفه‌هایی همچون تأمین و حمل مواد اولیه، توزیع و پخش محصولات، انبارهای مواد و محصولات، جابجایی مواد و محصول درون کارخانه، مراکز توزیع و موارد مشابه دیگر تشکیل شده است که می‌بایست با یکدیگر به صورتی هماهنگ و یکپارچه، همکاری نمایند. پرداختن به تنها بخشی از اجزای لجستیک بدون بررسی آثار و تبعات آن بر سایر اجزای لجستیک، خود یک نقض غرض و برخالف تعریف و روح حاکم بر لجستیک است. بنابراین طراحی و برنامه‌ریزی اصولی نظام مدیریت لجستیک برای مجموعه‌های بزرگ، با توجه به گستردگی جغرافیایی در سطح کشور و استفاده از روش‌های مختلف حمل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی و یا ترکیب چند روش در یک پروژه، بسیار ضروری است چرا که در صورت عدم توجه و توسعه متوازن لجستیک، به زودی لجستیک تبدیل به یک گلوگاه برای آن مجموعه خواهد شد و اگر از آن غفلت شود، قطعاً باعث قفل شدن پروژه‌ها و هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. با توجه به انبوه اطلاعات و فرآیندهای پیچیده لجستیک و حمل‌ونقل، مدیریت صحیح و کارآمد در این حوزه تنها از طریق سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی میسر خواهد بود.

وجود سیستم سنتی  بصورت دستی و کاغذی و یا ثبت بصورت ثبت سیستمی منفصل و یا عدم ثبت اطلاعات موجب بروز مشکلات ذیل می شود:

 • عدم وجود ابزارتصمیم سازی مدیریتی
 • نبود یکپارچگی اطلاعات
 • عدم توانایی دسترسی سریع و آسان به اطلاعات
 • خلا وجود گزارشات یکپارچه و مدیریتی
 • تاخیر در عارضه‌یابی
 • عدم امنیت لجستیک
 • بروز صفوف طولانی بارگیری و ازدحام ناوگان در محل بارگیری
 • عدم امکان پایش لحظه‌ای بار
 • نبود ابزار و مکانیزم مناسب برنامه ریزی حمل و توزیع بار
 • بروز بینظمی‌های مداوم در تخصیص ناوگان
 • خلا سیستم  نوبت دهی ناوگان

با بررسی‌های صورت گرفته شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح بسیاری فرآیندهای لجستیکی خود را تحت سامانه‌های نرم‌افزاری، یکپارچه کرده‌اند که پس از آن از منافعی مانند موارد زیر بهره گرفته اند:

 • کاهش هزینه‌های لجستیک
 • کاهش زمان ارائه خدمات لجستیک
 • افزایش خدمات و استفاده از سیستم‌ها و تکنولوژی اطلاعات
 • افزایش بازدهی سیستم
 • قابلیت انعطاف بیشتر در ارائه خدمات
 • کاهش ریسک‌های مالی
 • افزایش امنیت در جابجایی محموله‌ها
 • افزایش راندمان فعالیت‌های لجستیکی برون سپاری شده

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ نرم‌وجود افزاری مبتنی بر وب و اپلیکیشن موبایل، به صورت سرویس در فضای ابری، ﺟﻬﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﻤﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺣﻤﻞ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ می تواند بار سنگینی را که بر عهده صاحبان و خریداران و تمامی ذینفعان قرار داده شده است را  بر دارد.

اسکرول به بالا