تعرفه خدمات(۱۴۰۱)

واگن باری لبه‌بند

واگن باری لبه‌کوتاه

همچنین لازم به ذکر است، نرخ تبادل واگن مابین شرکت‌های ریلی، ۶۵% نرخ‌های فوق لحاظ می‌گردد.

اسکرول به بالا