هیأت مدیره

حسین هدایت

رئیس هیئت مدیره

مهدی گلشنی کلور

مدیر عامل و نایب رئیس مدیره

حسین یزدان جو

عضو اصلی هیئت مدیره

محمدحسین عرب پور

عضو اصلی هیئت مدیره

حسین علیزاده‌ رزازی

عضو هیئت مدیره

اسکرول به بالا